Παχυσαρκίας

NAVIGATION: Home | Αρρώστιες | Παχυσαρκίας

Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΟΒΑΡΟΙ ΚΙΝΔΙΝΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

Κίνδυνοι της παχυσαρκια και νερό Kangen

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Μπορεί το σώμα μας να ξεπεράσει κατά πολύ το φυσιολογικό του βάρος σύμφωνα με το σωματότυπο μας; Η απάντηση είναι φυσικά και ναι. Το φαινόμενο της παχυσαρκια ταλαιπωρεί εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο. Έχει προκαλέσει ακόμα και πολλά έθνη να εφαρμόσουν συγκεκριμένη νομοθεσία για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Πολλές φορές η παχυσαρκία έχει μορφές που μπορούν να διαταράξουν την κοινωνική μορφή. Μια τέτοια είναι και η παιδική παχυσαρκία, που θα αναφερθούμε αναλυτικά στην συνέχεια. Παράλληλα, θα δούμε ποιες είναι οι κύριες αιτίες της παχυσαρκίας καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης.

Τι είναι η παχυσαρκία;

Παιδικη παχυσαρκιαΗ παχυσαρκία σαν ορισμός λοιπόν, είναι η πάθηση που προκαλείται από υπερβολική συσσώρευση λίπους στο σώμα. Είναι η μεγάλη αύξηση του βάρους του σώματος, 15-20 ή και περισσότερα κιλά πάνω από το ιδανικό βάρος. Η εναπόθεση του λίπους γίνεται κυρίως από παθολογικά αίτια στις λιπαποθήκες του σώματος.

Παχυσαρκία αναγνωρίζεται όταν ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) του ατόμου είναι τριάντα ή υψηλότερη. Φυσιολογικός θεωρείται ο ΔΜΣ που κυμαίνεται μεταξύ είκοσι και εικοσιπέντε. Ο δείκτης μάζας σώματος ορίζεται ως το πηλίκο του σωματικού βάρους σε κιλά προς το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα

Κατά μέσο όρο, οι παχύσαρκοι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη δαπάνη ενέργειας από λεπτότερους, λόγω της ενέργειας που απαιτείται για να διατηρηθεί μια αυξημένη μάζα σώματος. Η παχυσαρκία στην Ελλάδα παρουσιάζει έντονα αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση αυτή αφορά σχεδόν αποκλειστικά τις ανεπτυγμένες χώρες με τα Δυτικά πρότυπα διατροφής.

Εισαγωγή

Το 1948 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (W.H.O.) ένταξε την παχυσαρκία στον κατάλογο των παθήσεων. Η παχυσαρκία είναι ένα χρόνιο και πολυπαραγοντικό νόσημα και η επίπτωση της έχει αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες στις αναπτυσσόμενες και στην αναπτυγμένες χώρες καθότι αποτελεί μείζον παγκόσμιο πρόβλημα υγείας.

Ορισμός

Ως παχυσαρκία ορίζεται η υπερβολική συσσώρευση λίπους στο σώμα, ενώ ως υπερβάλλον βάρος το πλεόνασμα του σωματικού βάρους σε σχέση με το ύψος.

Τύποι παχυσαρκίας

Η παχυσαρκία έχει 2 τύπους: την κεντρική (σπλαχνική) παχυσαρκία, με αυξημένη κατανομή λίπους στο άνω τμήμα του σώματος, και την περιφερική παχυσαρκία ,με εναπόθεση λίπους στους μηρούς και στους γλουτούς μπορεί να έχει και τον συνδυασμό των δύο (Van Italie TB, 1985). Η κεντρική παχυσαρκία αποτελεί την νοσογόνο παχυσαρκία, γιατί έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την νοσηρότητα και τη θνησιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση του συνολικού σωματικού βάρους δεν οδηγεί υποχρεωτικά σε νόσο αλλά σημασία έχει και η θέση εναπόθεσης του λίπους ( Η Κατσίκης, Δ Φλωράκης ,Δ Πανίδης, 2009)

Ταξινόμηση Παχυσαρκίας

Η ταξινόμηση της παχυσαρκίας γινόταν παλαιότερα με βάση το ιδανικό σωματικό βάρος και βασίζονταν σε πίνακες των ασφαλιστικών εταιριών. Έτσι η εκτίμηση του σωματικού βάρους γίνονταν ανάλογα με την σωματική διάπλαση (λεπτόσωμος, κανονικός, εύσωμος) σε σχέση με το ύψος και ως παχυσαρκία οριζόταν το σωματικό βάρος πάνω από 120% του ιδανικού σωματικού βάρους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας άλλαξε την ταξινόμηση της παχυσαρκίας χρησιμοποιώντας τον Δείκτη Μάζας Σώματος (National Institute of Health, National Heart Lung and Blood Institute 1998) (Seidell JC, Flegal KM, 1997)

Φυσιολογικά το λίπος στο σύνολο του, αποτελεί το 15-20% του σωματικού βάρους για τον άνδρα και το 20-25% για την γυναίκα. Στην παχυσαρκία το ποσοστό αυτό μπορεί να φθάσει και το 40% ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις και το 70% (κακοήθης παχυσαρκία). Η κατανομή αυτού του λίπους είναι γενετικά καθορισμένη (δομικό λίπος) και διαφέρει ανάλογα με το φύλο. Διαφοροποιείται κατά την διάρκεια της ήβης, κατά την εποχή δηλαδή που αναπτύσσονται τα δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου. Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. ο προσδιορισμός της παχυσαρκίας γίνεται μέσω του Δείκτη Μάζας Σώματος (Body Mass Index BMI) ο οποίος προκύπτει αν διαιρέσουμε το σωματικό βάρος (κιλά) με το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα (Κατσίκης Η, Φλωράκης Δ, Πανίδης Δ, 2009)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ 18,5 ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ
18,5-25 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
25-30 ΥΠΕΡΒΑΡΟΣ
30-40 ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ  1.1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

 

Οι κίνδυνοι της παχυσαρκίας είναι: υπογλυκαιμία, υπεργλυκαιμία, καρδιακές παθήσεις, αρθρίτιδα, νεφρική νόσος, ηπατική νόσος, διαταραχές του δέρματος και ο διαβήτης.

Υπάρχουν συμπτώματα στην παχυσαρκία;

Στην πραγματικότητα, κάποιος ενήλικας είναι εύκολο να καταλάβει αν είναι παχύσαρκος ή όχι. Με εξαίρεση περιπτώσεις που υπάρχει άρνηση και ο παθών, θεωρεί ότι τα κιλά του είναι μια χαρά. Μια τέτοια περίπτωση συνήθως εξελίσσεται συνδυαστικά με ψυχολογικά αίτια.

Η περίπτωση όμως που υπάρχουν συμπτώματα ως δείγματα εξελικτικής παχυσαρκίας, είναι η παιδική παχυσαρκία. Τα παιδιά τις περισσότερες φορές δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσουν κάποιες καταστάσεις. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούν να ελέγξουν το αίσθημα της πείνας. Ενώ πολλά γεύματα τους δεν είναι απαραίτητα.

Όμως τι είναι αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει; Αρχικά, η ποσότητα του φαγητού. Αν το παιδί τρώει μεγάλες ποσότητες συστηματικά και συνεχίζει να λέει ότι πεινάει, θα πρέπει να εξετάσετε αυτό το σύμπτωμα. Κατά την διάρκεια του γεύματος, αν το παιδί τρώει λαίμαργα και γρήγορα, θα πρέπει να δείτε με τι συχνότητα συμβαίνει αυτό. Παράλληλα, μερικά παιδιά, τρώνε κρυφά και τσιμπολογούν διάφορα κατά την διάρκεια της ημέρας. Ενώ τέλος, αν έχετε μιλήσει με το παιδί σας για τα κιλά του και συνεχίζει να αδιαφορεί για αυτό το θέμα, θα πρέπει να μελετήσετε την συμπεριφορά του.

Διάγνωση παχυσαρκίας

Τις περισσότερες φορές η διάγνωση της παχυσαρκίας γίνεται µε την επισκόπηση. Υπάρχουν δυσκολίες τόσο στον ορισμό του υπερβολικού ποσού λίπους όσο και στον προσδιορισμό του ποσού του λίπους. Οι μετρήσεις του λίπους του σώματος, γίνονται µε ειδικές μεθόδους σε ειδικά εργαστήρια για μελέτες και είναι δύσκολο να εφαρμοστούν από κάποιον στην καθημερινή ζωή.

Η μέτρηση του δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) με τον τρόπο που αναφέραμε παραπάνω είναι η πρώτη εξέταση στην οποία υποβάλλεται ένα υπέρβαρο άτομο. Όμως υπάρχουν ακόμα δύο έμμεσοι τρόποι για να διαγνωστεί η παχυσαρκία και αυτοί είναι:

 • Η μέτρηση του πάχους του δέρματος σε χιλιοστά από περιοχές του τρικέφαλου, δικέφαλου, ωμοπλάτης και των λαγονίων. Με το άθροισμα των τεσσάρων περιοχών μπορεί να υπολογισθεί µε ειδικές εξισώσεις το συνολικό λίπος
 • Η μελέτη της αναλογίας περιμέτρου μέσης – ισχίων που αφορά στην κατανομή του λίπους στον τράχηλο, τον κορμό και την κοιλιά

Επιπτώσεις παχυσαρκίας

Ποιες είναι όμως οι επιπτώσεις της παχυσαρκίας; Ένα υπέρβαρο άτομο αντιμετωπίζει προβλήματα στην καθημερινότητα του.  Εκτός από νωθρότητα, μπορεί να αντιμετωπίσει και προβλήματα στην εκτέλεση καθημερινών λειτουργιών. Τα παραπανίσια κιλά εμποδίζουν κάποιον να εκτελέσει με άνεση καθημερινές δραστηριότητες.

Αλλά αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως το μικρότερο πρόβλημα, αφού τα παχύσαρκα άτομα αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα υγείας. Κατά κύριο λόγο, έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν:

 • Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2
 • Καρδιαγγειακές παθήσεις
 • Ορισμένους τύπους καρκίνου Λιπώδες ήπαρ
 • Υπερχοληστερολαιμία
 • Χολολιθίαση
 • Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
 • Οστεοαρθρίτιδα

Βέβαια, εμφανίζονται προβλήματα κατά την διάρκεια του ύπνου (αϋπνία-ροχαλητό-άπνοια) και διαταραχές περιόδου στις γυναίκες. Ενώ, οι παχύσαρκοι είναι ευάλωτοι και υπερβολικά ευαίσθητοι σε ότι αφορά στο βάρος και την τροφή. Η βουλιμία, το χαμηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης και η γενική άποψη για τον εαυτό τους, δημιουργεί και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Φιλτρα νερου ανω παγκου LeveLuk SD501
Leveluk Sd 501Φίλτρα Νερού
Τα καλύτερα μηχανήματα με ενσωματωμένο θάλαμο ηλεκτρόλυσης
icon LeveLuk SD501 Platinum
Sd 501 PlatinumΙονιστής νερού
Νέος μοντέρνος σχεδιασμός, προσαρμοσμένος για κομψές κουζίνες
LeveLuk K8
Leveluk K8Φίλτρο Νερού
Η πιο καινοτόμος συσκευή που κατασκευάζεται από την Enagic.
icon LeveLuk JR II
Leveluk JRIIΨύκτης νερού
Παράγουν τόσο ισχυρά όξινο, όσο και ισχυρά αλκαλικό νερό Kangen®
icon LeveLuk R
Leveluk RΤο πρώτο μοντέλο
Είναι μινιατούρα, συμπαγές και πρακτικό, πάντα βολικό στο σπίτι ή όταν ταξιδεύετε.
icon Anespa
AnespaΦίλτρο ντουζ
Απομακρύνει το χλώριο και όλα τα βακτήρια από το νερό του μπάνιου σας

Αιτίες παχυσαρκίας

Οι αιτίες παχυσαρκίας, σίγουρα μπορούν να διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Υπάρχουν, όμως κάποιοι βασικοί άξονες, που μπορούν να αιτιολογήσουν την πρόκληση της παχυσαρκίας. Αυτοί οι παράγοντες είναι:

Γενετικοί παράγοντες

Η παχυσαρκία φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από γενετικούς παράγοντες. Η γενετική προδιάθεση κατέχει σημαντικό ρόλο στη σύσταση του βάρους και το καθορισμό του σώματος. Η κληρονομικότητα, σε μεγάλο βαθμό παίζει καθοριστικό ρόλο. Βέβαια, μέσα σε ένα ίδιο οικογενειακό περιβάλλον μοιράζονται ταυτόχρονα και κοινές συμπεριφορές, πράγμα που μας δυσκολεύει να μιλάμε για ξεκάθαρους γενετικούς παράγοντες της παχυσαρκίας.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες

Πέρα από τους γενετικούς παράγοντες, καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη παχυσαρκίας φαίνεται να έχουν και διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Το επίπεδο της σωματικής δραστηριότητας αλλά και  οι προσωπικές επιλογές τροφών, αριθμού γευμάτων επηρεάζουν το βάρος του ατόμου. Για παράδειγμα, πολλές φορές τα μειωμένα επίπεδα σωματικής άσκησης, σε συνδυασμό με την κακή διατροφή είναι ο κυριότερος περιβαλλοντικός παράγοντας εκδήλωσης παχυσαρκίας. Σε αυτή την κατηγορία λοιπόν, μπορούν να τοποθετηθούν και η υπερφαγία και ο μεταβολισμός λιπώδους ιστού.

Ψυχολογικοί παράγοντες

Οι ψυχολογικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις διατροφικές συνήθειες. Δεν είναι λίγες οι φορές που πολλοί άνθρωποι λειτουργούν αντιδραστικά. Με το φαγητό να θεωρείται καταπραϋντικό για αρνητικά συναισθήματα. Σε έντονα αρνητικά συναισθήματα όπως είναι για παράδειγμα το άγχος, ο θυμός ή η λύπη, το φαγητό έρχεται ως αντίδοτο για να ηρεμήσει το συναίσθημα αυτό.

Άλλοι παράγοντες

Μερικές ασθένειες που μπορούν να οδηγήσουν στην παχυσαρκία. Η διαταραχή του θυρεοειδούς, το σύνδρομο Cushing, η κατάθλιψη αλλά και άλλες ασθένειες, οδηγούν στην υπερκατανάλωση φαγητού και κατά συνέπεια στην παχυσαρκία. Βέβαια, πολλές από αυτές διαταράσσουν την ομοιόσταση του οργανισμού με αποτέλεσμα, βασικές εσωτερικές βιοχημικές μεταβλητές να έχουν ρυθμιστικό ρόλο στα κιλά του σώματος μας.

Παχυσαρκία αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας εντοπίζεται φυσικά στην μείωση του σωματικού βάρους. Η παχυσαρκία είναι χρόνια κατάσταση που απαιτεί μακροχρόνια αντιμετώπιση. Η απώλεια βάρους βελτιώνει τη φυσική κατάσταση και την κοινωνική ζωή των παχύσαρκων ατόμων.

Ο καλύτερος συνδυασμός, ταυτόχρονα με την μείωση των παραπανίσιων κιλών, είναι η σωματική άσκηση.  Παχυσαρκία και αδυνάτισμα είναι η αρχή για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Βέβαια, για να υπάρξουν αποτελέσματα πρέπει να ακολουθηθεί μια αυστηρη διαιτα για παχυσαρκους. Επιπρόσθετα, οι γυναίκες θα πρέπει να ακολουθούν μια δίαιτα για παχύσαρκες γυναίκες. Αυτό γιατί, οι γυναίκες λόγω της έμμηνος ρύσης, έχουν ορμονικές διαταραχές και ανταποκρίνονται διαφορετικά σε μια δίαιτα.

Συνήθως προτιμάτε μια υποθερμιδική δίαιτα. Στόχος της δίαιτας αυτής είναι να δημιουργήσει ένα ενεργειακό έλλειμμα, ώστε να συμβάλλει στη σταδιακή, αλλά και πιο σταθερή απώλεια σωματικού βάρους- λίπους, που μπορεί να διατηρηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Είναι η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος απώλειας βάρους µέσω διαιτητικής παρέμβασης, η οποία παρουσιάζει τις λιγότερες επιπλοκές.

Παχυσαρκία αντιμετώπιση

Επίσης σε μερικές περιπτώσεις η δίαιτα, συνδυάζεται με φαρμακευτική αγωγή. Πρέπει να είμαστε βέβαια επιφυλακτικοί, και να ακολουθούμε μια φαρμακευτική αγωγή όταν το πρόβλημα είναι ανεξέλεγκτο. Τις περισσότερες φορές, προτείνεται μια φαρμακευτική αγωγή που είναι βασισμένη σε συμπληρώματα διατροφής και λιποδιαλυτές. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Υπάρχουν πολλά φάρμακα, που υπόσχονται άμεσα αποτελέσματα. Απώλεια βάρους σε ελάχιστες μέρες, πράγμα που δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα.

Κατά την διάρκεια της προσπάθειας μείωσης του βάρους, το άτομο που βρίσκεται σε αυτή την διαδικασία, θα πρέπει να δέχεται και ψυχολογική παρακολούθηση. Είναι μια επίπονη διαδικασία, όπου το σώμα δέχεται μεγάλες αλλαγές και η ψυχολογία του ασθενή είναι αρκετά εύθραυστη.

Όταν το πρόβλημα είναι σοβαρό και οι δίαιτες δείχνουν να αποτυγχάνουν, τότε συστήνεται και η λύση της χειρουργικής επέμβασης. Σαφώς όμως και δεν μιλάμε για να πραγματοποιηθεί επέμβαση για να αποβάλλει ο ασθενής 10-15 κιλά. Ένα χειρουργείο παχυσαρκίας συστήνεται όταν ο δείκτη μάζας σώματος είναι πάνω από 40 και 35. Με λίγα λόγια, αν αντιμετωπίζετε χρόνιο πρόβλημα παχυσαρκίας, και όλες οι προσπάθειες σας δεν πιάνουν τόπο, ίσως θα πρέπει να αρχίσετε να σκέφτεστε την εγχείρηση. Πρόβλημα είναι όταν δεν μπορείτε να εγχειριστείτε για διάφορους λόγους όπως είναι για παράδειγμα να νοσείτε κάποια ασθένεια ή να έχετε πρόβλημα αλκοολισμού. Οι δυο κυριότερες μορφές εγχείρησης και πιο ανώδυνες, κατά της παχυσαρκίας είναι το γαστρικό bypass και το γαστρικό ‘μανίκι’.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν άτομα που είναι και παχύσαρκα, αλλά αντιμετωπίζουν και προβλήματα καρδιοπάθειας. Η διαιτα για παχυσαρκους καρδιοπαθεις πρέπει να είναι βασισμένη σε τροφές που βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία της καρδιάς. Η μείωση του αλατιού στο φαγητό, αλλά και η καθιέρωση μικρότερων γευμάτων, είναι δυο συνήθειες που πρέπει να υιοθετήσει κάποιος που νοσεί. Συμπληρωματικά, πρέπει να μηδενιστεί η πρόσληψη, επεξεργασμένων τροφών και φυσικά μετριαστεί η κατανάλωση πρωτεϊνών. Αντίθετα, πρέπει να αυξηθεί η κατανάλωση ψαριών και φυτικών ινών.

Πρόληψη παχυσαρκίας

Είστε από αυτούς που αναρωτιούνται πωσ να χασω κιλα; Η απάντηση είναι εύκολη αλλά και δύσκολη στην πράξη. Αν θέλετε να καταφέρετε να μην αντιμετωπίσετε πρόβλημα παχυσαρκίας η πρόληψη είναι η καλύτερη λύση. Θα πρέπει να έχετε ένα συγκεκριμένο διαιτολόγιο και να γυμνάζεστε συστηματικά. Η διατροφή σας θα πρέπει να περιέχει τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά και με λίγα λιπαρά.

Θα πρέπει να αθλείστε, μια με δυο φορές την εβδομάδα, και η άσκηση σας να είναι έντονη. Σε αυτό βέβαια, μπορεί να βοηθήσει και μια σειρά από απλές καθημερινές λειτουργίες που μέχρι σήμερα τις κάνουμε ελάχιστα ή με διαφορετικό τρόπο. Για παράδειγμα, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το ασανσέρ και πηγαίνετε στην δουλειά σας με τα πόδια αν η απόσταση το επιτρέπει. Μην διστάσετε να χορέψετε και φυσικά να κάνετε τις δουλειές του νοικοκυριού σε πιο έντονο ρυθμό.

Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε, ότι καλό θα είναι να αλλάξετε μερικές συνήθειες σας. Θα πρέπει να τηρείτε, μια ιεραρχία στα γεύματα σας και να μην κάνετε το γνωστό τσιμπολόγημα. Τα γεύματα σας, θα πρέπει να είναι σε ώρες που μπορείτε να φάτε χωρίς άγχος και καλύτερα με κάποια παρέα. Επιλέξτε βέβαια, να γυμναστείτε κάποια στιγμή μέσα στην μέρα που να μπορείτε να αποδώσετε και να βγάλετε ενέργεια.

Μύθοι σχετικά με την παχυσαρκια

Υπάρχουν μύθοι σχετικά με την παχυσαρκια; Όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις ενός νοσήματος έτσι και στην παχυσαρκία υπάρχουν μύθοι γύρω από αυτήν. Μερικοί από αυτούς είναι:

Καθορισμός στόχων

Ο μύθος λέει ότι πρέπει να βάζουμε στόχους σχετικά με την δίαιτα μας που θα είναι ρεαλιστικοί. Κάτι τέτοιο δεν έχει αποδειχθεί ότι μας επηρεάζει ψυχολογικά και μας κάνει να πηγαίνουμε με αργά βήματα προς τον στόχο μας. Ένας μακροπρόθεσμος στόχος ίσως μας βοηθά να πιέζουμε τον εαυτό μας λίγο περισσότερο.

Η μεγάλη απώλεια βάρους έχει αντίθετα αποτελέσματα

Σίγουρα η ταχύτητα με την οποία θα χάσουμε τα κιλά μας παίζει ρόλο. Αλλά το πόσα κιλά θα χάσουμε, αν αυτό γίνει σωστά, δεν μπορεί να θεωρηθεί στοιχείο που πρέπει να μας προβληματίσει μακροπρόθεσμα.

Η ετοιμότητα του ατόμου να μπει σε πρόγραμμα

Αν ένα άτομο δεν νιώθει έτοιμο να μπει σε πρόγραμμα δίαιτας πολλοί θεωρούν ότι δεν θα αποδώσει η δίαιτά του. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, μιας και μικρές αλλαγές στις διατροφικές του συνήθειες μπορούν να φέρουν έστω και ένα μικρό αποτέλεσμα. Αυτό το αρχικό αποτέλεσμα μπορεί να του δώσει μεγαλύτερο κίνητρο και να ακολουθήσει μια αυστηρή δίαιτα.

Θηλασμός για τα μωρά

Υπάρχει μια γενική αντίληψη, ότι όσο περισσότερο διαρκέσει ο θηλασμός του μωρού, τόσο περισσότερο μειώνονται οι πιθανότητες να έχει θέμα με τα κιλά του. Αυτή η αντίληψη υπάρχει ακόμα και για την ενήλικη ζωή του μωρού. Ο θηλασμός έχει πολλά οφέλη, αλλά δεν μπορεί να συσχετιστεί με την εμφάνιση ή μη παχυσαρκίας.

Σεξουαλική δραστηριότητα

Κατά την σεξουαλική επαφή, ένας μέσος άντρας καταναλώνει 20-25 θερμίδες. Οπότε η έντονη σεξουαλική δραστηριότητα δεν μπορεί να θεωρηθεί άσκηση. Κάτι τέτοιο κατά συνέπεια, δεν μπορεί να μας βοηθήσει μειώνοντας τα περιττά κιλά μας.

Συμπέρασμα

Η παχυσαρκία λοιπόν, είναι ένα νόσημα που οφείλετε κατά κύριο λόγο, στις διατροφικές μας συνήθειες. Η διατροφή μας και η ύπαρξη ή μη σωματικής άσκησης, είναι οι δυο κυριότεροι παράγοντες για την εμφάνιση ή όχι παχυσαρκίας. Καλό θα είναι, αν υπάρχουν σημάδια ή ακόμα και κληρονομικότητα, να συμβουλευτείτε έναν διατροφολόγο. Έτσι θα μειώσετε τον κίνδυνο και θα ισορροπήσετε τις συνήθειες σας από νωρίς. Δεν είναι απαραίτητο να φτάσετε σε λύσεις όπως είναι η εγχείρηση ή φαρμακευτική αγωγή. Δώστε στο σώμα σας ότι χρειάζεται για να είστε υγιείς, χωρίς προβλήματα και κυρίως χωρίς απρόοπτα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Κατσίκης Η, Φλωράκης Δ, Πανίδης Δ, Παχυσαρκία: Αίτια διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση (2009).
 2. National Institutes of Health, National Heart lung and Blood Institute. Clinical Guidelines on the identification, evaluation and treatment of overweight and obesity to adults-the evidence report 1998 “http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/ob_home.htm
 3. Seidell JC, Flegal KM.Assesing obesity: Classification and epidemiology. Br Med Bull 1997; 53:238-252.
 4. Von Italie T.B. Health implications of overweight and obesity in the USA. Ann Intern Med 1985 103:983-988.
 5. World Health Organization (W.H.O.)
Φιλτρα νερου ανω παγκου LeveLuk SD501
Leveluk Sd 501Φίλτρα Νερού
Τα καλύτερα μηχανήματα με ενσωματωμένο θάλαμο ηλεκτρόλυσης
icon LeveLuk SD501 Platinum
Sd 501 PlatinumΙονιστής νερού
Νέος μοντέρνος σχεδιασμός, προσαρμοσμένος για κομψές κουζίνες
LeveLuk K8
Leveluk K8Φίλτρο Νερού
Η πιο καινοτόμος συσκευή που κατασκευάζεται από την Enagic.
icon LeveLuk JR II
Leveluk JRIIΨύκτης νερού
Παράγουν τόσο ισχυρά όξινο, όσο και ισχυρά αλκαλικό νερό Kangen®
icon LeveLuk R
Leveluk RΤο πρώτο μοντέλο
Είναι μινιατούρα, συμπαγές και πρακτικό, πάντα βολικό στο σπίτι ή όταν ταξιδεύετε.
icon Anespa
AnespaΦίλτρο ντουζ
Απομακρύνει το χλώριο και όλα τα βακτήρια από το νερό του μπάνιου σας
Ακολουθήστε μας στα Social Media!
By |2017-04-12T12:22:05+00:0008 Dec. 2016|Αρρώστιες|0 Comments

Leave A Comment