ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

NAVIGATION: Home | Enagic | ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι:

Οι πληροφορίες που αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι γενικού και ενημερωτικού χαρακτήρα και κάθε πρόσωπο που εισέρχεται σε αυτή αναλαμβάνει προσωπικά την πλήρη ευθύνη και κάθε κίνδυνο που τυχόν προκύψει από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, απεκδυόμενης πάσης ευθύνης της ιστοσελίδας.

Το περιεχόμενο, οι πληροφορίες, οι φωτογραφίες και τα βίντεο που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη και δεν υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη οποιωνδήποτε πράξεων.

Η παρούσα ιστοσελίδα δεν θα δίνει καμία εγγύηση ή αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη για την καταλληλότητα, αξιοπιστία, πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών ή γνωστοποιήσεων. Η ιστοσελίδα καταβάλλει οποιαδήποτε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει ακριβείς, σαφείς, ορθές, πλήρεις, ενημερωμένες και εύκολα διαθέσιμες πληροφορίες στον διαδικτυακό της τόπο. Ωστόσο, δεν θα δίνει καμία εγγύηση ή αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη (ούτε και από αμέλεια ακόμη) για οποιεσδήποτε ζημίες που ενδέχεται να υποστούν οι επισκέπτες/χρήστες ως αποτέλεσμα χρήσης του διαδικτυακού της τόπου.

Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν προσωπικά και τη σχετική ευθύνη οποιασδήποτε χρήσης των παρεχόμενων πληροφοριών, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της ιστοσελίδας.

Τα χαρακτηριστικά του κειμένου μπορούν να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμή απο τους διαχειριστές του site, χωρίς καμία δική τους ευθύνη.

Ευχαριστούμε την εταιρεία κατασκευής και διαχείρισης ιστοσελίδων Wservices για τη συμβολή της σε αυτό το site

By | 2017-02-23T12:12:33+00:00 December 7th, 2016|Enagic|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment